Valuable Information
:: తేది 16-12-2014 ధనుసంక్రమణము
:: తేది 30-11-2014 ఆదివారము రోజున శుక్రమౌడ్యమీత్యాగము
:: తేది 20-12-2014 శనిత్రయోదశి, మాస శివరాత్రి
:: 01-01-2015 ముక్కోటి ఏకాదశి, వైకుంఠ ఏకాదశి, ఆంగ్ల సంవత్సరాది,

స్థిత ప్రజ్ఞత 

వ్యాసమహర్షి కుమారుడైన శుకుడు జన్మతః పరిపూర్ణుడు.  వ్యాసుడు, కుమారునికి జ్ఞాన బోధ చేశారు.  సత్యాన్ని బోధించారు.  పిదప పరిపూర్ణ జ్ఞాన సిద్ధి  పొందటానికి జనక మహారాజు వద్దకు శిష్యునిగా శుకుణ్ణి పంపారు.  జనకుడు మహాజ్ఞాని.  ఆయనను విదేహ జనకుడు అని కూడా అంటారు.  'విదేహ' అంటే శరీర ధ్యాస లేనివాడు అని అర్ధము.  నిరంతరము ఆత్మభావనలో ఉండేవారు.  


శుకుడు జ్ఞానార్ధియై తన వద్దకు వస్తున్న సంగతి  జనకునకు ముందే తెలుసు.  అందుచేత ఆయన ముందుగానే కొన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఉంచారు.  శుకుడు  రాజప్రాసాదము సింహద్వారము వద్దకు చేరాడు.  ద్వారపాలకులు అతన్ని పట్టించుకోలేదు.  వారు అతనికి కూర్చునేందుకు ఒక ఆసనము మాత్రము చూపించారు.  అతడక్కడ మూడు రాత్రులు మూడు పగళ్ళు గడిపాడు.  ఏ ఒక్కరు అతనితో మాట్లాడటము గాని, నీవెవరు అని ఎక్కడి వాడివి అని అడగడము గాని జరగలెదు.  అతడు గొప్ప మహర్షి కుమారుడు అయినప్పటికీ రాజ సౌదపు రక్షక భటులు అతడిని ఏ మాత్రము పట్టించుకోలేదు.  

అలా వుండగా అకస్మాత్తుగా మంత్రులు, దండనాయకులు, ఇతర రాజ ఉద్యోగులు అక్కడకు వచ్చారు.  వారు శుకుణ్ణి  సకల మర్యాదలతో లోపలి తీసుకు వెళ్ళారు.  కోటలోని మణిమయ గృహాలు చూపెట్టారు.  పన్నీటి స్నానాలు చేయించి, పట్టు వస్త్రాలు కట్టబెట్టారు.  ఆ విధముగా శుకుణ్ణి  ఎనిమిది రోజుల పాటు రాజభోగాలలో ముంచి తేల్చారు.  ప్రశాంత గంభీరమైన శుకునిమోములో ఈశణ్మాత్రమైన మార్పు జనిపించలేదు.  అతడు కోట బయట ముఖద్వారం వద్ద వేచి వున్నపుడు ఎలా ఉన్నాడో, ఈ భోగాల నడుమ కూడా అలాగే ఉన్నారు.  

తుదకు శుకుణ్ణి  జనకుని వద్దకు తీసుకువెళ్ళారు.  రాజు తన సింహాసనంపై ఆసీనుడై ఉన్నాడు.  వాద్యాలు మనోహర సంగీతాన్ని స్రవిస్తునాయి.  నాత్యగత్తెలు నాట్యం చేస్తున్నారు.  మరెన్నో వినోదాలతో అలరారుతోంది సభా భవనము.  అంచుల వరకు పాలతో నిండి వున్నా ఒక పాత్రను శుకుని చేతికి ఇప్పించాడు జనకుడు.  ఆ పాత్ర నుండి ఒక్క చుక్క పాలైనా భూమిపై పడకుండా ఆ సభ చుట్టూ ఏడుసార్లు ప్రదషిణ చేసి రమ్మని శుకున్ని ఆజ్ఞాపించాడు.  శుకుడు ఆ పాత్ర చేతబట్టి సంగీత ఘోషతో, నాట్యగత్తెల అందాలతో ఆకర్షణీయమైన ఆ సభ చుట్టూ ఏడుసార్లు తిరిగి వచ్చాడు.  ఒక్క చుక్క కూడా పాత్ర నుండి భూమిపై పడలేదు.  ఆ బాలుని మనస్సును ఈ ప్రపంచములోని ఏది  ఆకర్షించలేక పోయింది.  అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు.  

క్షీరపాత్రతో రాజుని సమీపించాడు శుకుడు.  అప్పుడు జనకుడు ఇలా అన్నాడు.  "నీ తండ్రి నీకుభోదించిన జ్ఞానము, నీకు నీవై నేర్చుకున్న జ్ఞానము పరిపూర్ణమైనవి.  నేను కేవలము వాటిని మాత్రమె తిరిగి నీకు చెప్పగలను.  నీవు సత్యాన్ని తెలుసుకున్నావు.  ఇక ఇంటికి వెళ్ళవచ్చు" అని అభినందించాడు.  
పంచాంగం వివరములకు ఈక్రింది భాగాన్ని పూరించండి:
తేది:  
సమయము:  
: (0-24)
ప్రదేశ‌‌‌‌‍‌‍ము:( జి.యస్.టి)  
:

Poojas information

sharma

Watch

Rayaprolu
Mallikharjuna
Sharma Garu
  • ntv
  • bhakthi-tv

Our Astro Experts

  • sharma
    Mallikharjuna
    Sharma Garu
    - Marriage

Bakthi Gallery

Testimonials

We will be updating your search
Visit again.

© 2014 Sakalapoojalu , all Rights Reserved.
  • Follow us on
Design & Developed by Arjunweb