Valuable Information
::సకలపూజలు.కామ్ అభిమానులకు శుభవార్త ! ప్రేక్షకులకు శ్రీ కాశీభట్ల బాలకృష్ణ శర్మ గారు అన్నిరకముల జాతక సమస్యలకు ఖచ్చితమైన జాతక పరిశీలన చేసి ఆయా సమస్యలకు సరైన పరిహారములను తెలియజేయుదురు. 1. విద్యా, ఉద్యోగము, వ్యాపారము, వివాహము, సంతానము, ఆరోగ్యము, విదేశీయాన మొదలగు జాతక సమస్యలు 2. వివాహ, వ్యాపార, గృహారంభ, గృహప్రవేశ, ఉపనయ తదితర వాటికి శుభ ముహూర్తములను నిర్ణయము చేయుట 3. వివాహ సంబంద జాతక పొంతలనకు మరియు వాస్తు సంబంద విషయములు. ఆసక్తి ఉన్నవారు అన్ని విషయములకు క్రింద తెలిపిన మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా గాని లేదా ఈమైల్ ద్వారాగాని సంప్రదించవచ్చును. హైదరాబాద్ లో వుండే వారు ముందుగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని కలవవచ్చు. ఇతర దేశాల్లో వుండే వారు ముందుగా ఈమెయిలు లో సంప్రదించి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే మీరు అడిగే ప్రశ్నలకు ఫోన్ ద్వారా గాని, ఈ మెయిల్ ద్వారా గాని సంప్రదించవచ్చు. అందరికి ఇదే మా ఆహ్వానం. ఫోన్ చేయవలసిన మా మొబైల్ నంబర్ : 9247326197

dhanurmasam

విష్ణువుకి ప్రియం ధనుర్మాసం . సంక్రాంతి నెల ఆరంభం .

భక్త వత్సలుడైన ఆ శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనది "ధనుర్మాసము" . ఈమాసములో ఆ స్వామిని ఉద్దేశించి చేసే చిన్నపాటి పూజాది క్రతువైనా అక్షయ , అమోఘ సత్పలితాలను ప్రసాదిస్తుంది .ఈ మాస దివ్య ప్రభావము వల్లే గోదాదేవి సాక్షాత్ ఆ శ్రీ రంగనాయకుని పరిణయ మాడిందనేవిషయం మనకుపురాణాల ద్వారా తెలుస్తుంది . ఆమె " తిరుప్పావై పాసురాలు" జగద్విక్యాతి నార్జించాయి .దీనిలో తిరు అంటే మంగళ కరమైన అని ,పావై అంటే మేలుకొలుపు అనే అర్ధం వస్తుంది .వేదాంత పరమైన ఎన్నో రహస్యాలు ఈ పాశురాలలో మిళితం చేసినందున భాగవతానికి సమన్వయము చెస్తూ వస్తారు .

ధనుర్మాసం అంటే
ధనుస్సుఅనే పదానికి ..ధర్మం అని అర్ధం .అంటే ఈధనుర్మాసము లో దర్మాని ఎంతగా ఆచరిస్తామో అంతగా మనము ఆ శ్రీ మహావిష్ణువుకి ప్రీతిపాత్రమన మాట .
ధనుస్సు మాసాల రిత్యా మార్గశిర మాసము లో వస్తుంది . ధనుర్మాసానికి ఆద్యురాలు గోదాదేవి ."గో "అనే శబ్దానికి జ్ఞానము అని ,"ద" అనే శబ్దానికి అర్ధం ఇచ్చునది అని .గోదాదేవి చెప్పిన పాసురాలను ధనుర్మాసము లో విష్ణాలయాలలో తప్పనిసరిగా గానము చేస్తారు .
ప్రతీ ధనుర్మాసము లోను గోదాదేవి గోపికలను లేపి శ్రీ కృష్ణుని గొప్పతనాన్ని వర్ణించడం ఆ పాసురాల విశేషం .
ధనుర్మాసం అరంబాన్నే పల్లెటూర్లలొ "సంక్రాంతి "నెల పట్టడము అంటారు .ఈ నెల రోజులూ హరిదాసులకీర్తనలతొ,జంగమ దేవర లతో ,గంగిరెద్దుల ను ఆడించేవారితోనూ ,సందడిగా వుంటుంది . ముంగిళ్ళలో కల్లాపి జల్లి, ముత్యాలముగ్గుల తో కనుల విందు గా వుంటాయి .ధాన్యపు రాశులను ఇళ్ళకు చేర్చిన రైతు ల సంభారాలతో పల్లెలు "సంక్రాంతి "పండుగ కోసం యెదురుచూస్తూ వుంటాయి .

ధనుర్మాస వ్రతం ఎందుకు ఆచరించాలి ? "మనకు లభించిన శరీరం కర్మ వల్ల ఏర్పడ్డది. ఈ శరీరానికి సాత్విక ప్రవృత్తి చాల తక్కువ. సాత్వికం వల్లే మనం బాగుపడే అవకాశం ఉంది. ఏమైనా సాధించాలి అంటే ఇపుడున్న ఈ శరీరంతోనే సాధించాలి. మన చేతిలోని చూపుడు వేళు జీవుడిని సూచిస్తే, ప్రక్కన ఉన్న మూడు వేళ్ళు ప్రకృతి అంటే మన శరీరం యొక్క స్వభావాలైన తమస్సు, రజస్సు మరియూ సాత్వికాన్ని సూచిస్తాయి. చిటికెన వేళు సాత్వికాన్ని తెలిపేది, చిన్నది. బ్రొటనవేళు పరమాత్మను సూచిస్తే, చూపుడు వేళును బ్రొటనవేళు వైపు వంచడమే జ్ఞాన ముద్ర. దాని ఆచరణనే ధనుర్మాస వ్రతం,అంటే మనల్ని పరమాత్మ వైపు నడిపించుకోవడమే దాని తాత్పర్యం. ధనుర్మాసం సాత్వికమైన కాలం సాత్విక ప్రవృత్తి పెంచుకోవడానికి సరియైన సమయం, అట్లాంటి కాలాన్ని మనం తప్పక వినియోగించుకోవాలి" - శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయర్ స్వామి వారు

01 వ రోజు 16 డిసెంబర్

02 వ రోజు 17 డిసెంబర్

03 వ రోజు 18 డిసెంబర్

04 వ రోజు 19 డిసెంబర్

05 వ రోజు 20 డిసెంబర్

06 వ రోజు 21 డిసెంబర్

07 వ రోజు 22 డిసెంబర్

08 వ రోజు 23 డిసెంబర్

09 వ రోజు 24 డిసెంబర్

10 వ రోజు 25 డిసెంబర్

11 వ రోజు 26 డిసెంబర్

12 వ రోజు 27 డిసెంబర్

13 వ రోజు 28 డిసెంబర్

14 వ రోజు 29 డిసెంబర్

15 వ రోజు 30 డిసెంబర్

16 వ రోజు 31 డిసెంబర్

17 వ రోజు 01 జనవరి

18 వ రోజు 02 జనవరి

19 వ రోజు 03 జనవరి

20 వ రోజు 04 జనవరి

21 వ రోజు 05 జనవరి

22 వ రోజు06 జనవరి

23 వ రోజు 07 జనవరి

24 వ రోజు 08 జనవరి

25 వ రోజు 09 జనవరి

26 వ రోజు 10 జనవరి

27 వ రోజు 11 జనవరి

28 వ రోజు12 జనవరి

29 వ రోజు 13 జనవరి

30 వ రోజు 14 జనవరి

ధనుర్మాస వ్రత సంకల్పం
పెద్దలు ఆండాళ్ తల్లి గురించి చెప్పుతూ తమిలంలో ఈ పాటను పాడిరి.

అన్నవయల్ పుదువై ఆండాళ్ అరంగఱ్ఱ్కు
ప్పన్ను తిరుప్పావై ప్పల్పదియం ఇన్నిశైయాల్
పాడి కొడుత్తాళ్ నర్పామాలై పూమాలై
శూడి కొడుత్తాళై చ్చోల్లు
శూడి క్కొడుత్త శుడర్ క్కొడియే! తొల్పావై
పాడియరుళవల్ల పల్-వళై యాయ్ నాడినీ
వేంగడవఱ్ఱ్కెన్నె విది ఎన్ఱ ఇమ్మాఱ్ఱం
నాంగడవా వణ్ణమే నల్గు

"అన్నవయల్ పుదువై ఆండాళ్" గోదాదేవిని శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ స్థలంతో కలిపి గుర్తించాలని, ఎందుకంటే జల సమృద్దిగా ఉండే ఆ క్షేత్రాన్ని ఆనుకొని పచ్చని పంటపోలాలు ఉండేవి. ఆ నీటికై హంసలు, కొంగలు అక్కడికి చేరేవి, చూడటానికి రెండూ తెల్లగా ఉన్నా వేరే వేరేలక్షణాలు కల్గి ఉంటాయి. ఏది సారమో ఏది అసారమో తెలుసుకొని సారాన్నే గ్రహించి బ్రతికేది హంస. తనకు లభించేంతవరకు దక్షతతో దీక్షగా ఉండి లభించగానే ఉపవాసం మానేది కొంగ. కాబట్టి మనం హంసనే ఆశ్రయించాలి. గోదాదేవి గొప్ప హంస, అందమైన నడక కల్గినది. ఈ లోకంలో ఏది సారతగుమో దాన్ని మాత్రమే గ్రహించి, అనుభవించి, చక్కని నడక కల్గిన మహనీయులను పరమ హంసలు అని అంటారు. అలాంటి పరమ హంసలు వచ్చేవారు శ్రీవెల్లిపుత్తూరికి గోదావద్ద నడక నెర్చుకోవటానికి. తిరుప్పావై లో ఏది వేదములు, ఉపనిషత్తులు తగునని చెప్పెనో అవన్ని చూపించినది మన తల్లి గోదా. రామానుజాచార్యులవంటి వారుకూడా ఆదర్షంగా తీసుకోవటంచే యతిరాజసహోదరి అయ్యింది గోదా. జ్ఞానులైన మహానుభావులకే నేర్పే యోగ్యురాలు మన అమ్మ గోదా.


ఏమి చెసింది ఆమే, "అరంగఱ్ఱ్కు ప్పన్ను తిరుప్పావై ప్పల్పదియం" శ్రీరంగనాథున్ని ప్రేమించి 30 క్రమమైన పాటల్ని తిరుప్పావైగా పాడింది. మేడపైకి ఎక్కడానికి ఒకటి తర్వాత ఒకటి అమరి ఉండే మెట్లమాదిరిగా, మానవుడు ఈలోకంలో జ్ఞానం ఉంది అనుకున్నప్పటి నుండి, జ్ఞానసారమైన పరతత్వాన్ని చేరేంతవరకు అచరించతగిన లౌకిక అలౌకిక యిహలౌకిక పారలౌకిక పారమార్తమైన అన్ని రకాల అనుభవాలకి అనువైనట్టుగా 30 పాటలను మెట్లుగా తాను పాడి వినిపించినది.


"ఇన్నిశైయాల్ పాడి కొడుత్తాళ్ నర్పామాలై పూమాలై శూడి కొడుత్తాళై చ్చోల్లు" పాటలమాలలను పాడింది, పూలమాలను ధరించి స్వామికి అర్పించినది. ఈ రెండూ ఎంగిలివేగా!! దొషం కాదా!! అంటే ఎలాగైతే తేనెటీగలు ఎంగిలి చేసినా తేనె వినియోగతగమవునో, చిలక ఎంగిలి చేసిన పండు తిన తగునో, అలాగే భగవంతునికోసమై చేస్తే ఎదీ ఎంగిలికాదు.


"శూడి క్కొడుత్త శుడర్ క్కొడియే! తొల్పావై పాడియరుళవల్ల పల్-వళై యాయ్" శుడర్ క్కొడి అనగా బంగారు లత. ఎలాగైతే బంగారం మనం కల్గి ఉంటే మన విలువ పెరుగుతుందో, గోదా తల్లి మన దగ్గర ఉంటే మన విలువ పెరుగుతుంది. ఎలాగైతే లత పట్టుకొమ్మని ప్రాకి పుష్పాలను విరజిమ్మునో, ఈ గోదా రంగనాథున్ని ఆధారంగా చేసుకొని ప్రాకి జ్ఞానం అనే పుష్పాలతో మనల్ని తరించింది. మనం కూడా ఆ తల్లి పాడిన పాటలను పాడుదాం.

 

ఏమి చెసింది ఆ వ్రతంలో గోదా, "నాడినీ వేంగడవఱ్ఱ్కెన్నె విది ఎన్ఱ ఇమ్మాఱ్ఱం నాంగడవా వణ్ణమే నల్గు" ఒకటి రెండు .. పదులు .. వందలు గా పాయసాన్ని అర్పిస్తానని చేస్తూ తనను తానే భగవంతునికి అర్పించింది. జీవుడు భగవంతున్ని చేరాలనే కోరిక సహజమే కదా. మాకుకూడా ఆ కొరిక కల్గేట్టు, మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దు. భగవంతున్ని సేవించటానికి శక్తిని భక్తిని మనకు కూడా గోదా అందించుగాక. 
శ్రీగోదా పూజా విధానము
నిత్య ఆరాధనలో లక్ష్మీ అష్టోత్తరం తరువాత శ్రీకృష్ణఅష్టోత్తర శతనామావళి, శ్రీగోదా అష్టోత్తర శతనామావళి చేర్చి పూజ చేయండి.

పంచాంగం వివరములకు ఈక్రింది భాగాన్ని పూరించండి:
తేది:  
సమయము:  
: (0-24)
ప్రదేశ‌‌‌‌‍‌‍ము:( జి.యస్.టి)  
:

Advertise Here

sharma

Watch

Rayaprolu
Mallikharjuna
Sharma Garu
  • ntv
  • bhakthi-tv
© 2014 Sakalapoojalu , all Rights Reserved.
  • Follow us on
Design & Developed by Arjunweb